XV. FIFA World Cup 1994 in USA
WORLD CUP USA '94


BULGARIA
Coach: Dimityr Penew - 49 lat

Penew (CT) - Sirakow - T.Iwanow - Leczkow - Michajłow - Z.Jankow - Kostadinow - x
Bałakow - Stoiczkow - Chubczew - Cwetanow - Kiriakow

Zdjęcie reprezentacji Bułgarii na mistrzostwach świata w USA 1994.Bulgaria in World Cup [ 7 ]: 1962 1966 1970 1974 1986 1994 1998
HOME