XIV. FIFA World Cup 1990 in Italy
ITALIA '90


GERMANY F.R.
Coach: Franz Beckenbauer

Klinsmann - Berthold - Hässler - Brehme - Bein - Reuter - Augenthaler - Buchwald - Völler - Illgner - Matthäus

Zdjêcie reprezentacji Niemiec przed jej pierwszym meczem na ITALIA '90 - z Jugos³awi±.Germany in WC [ 17 ]: 1934 1938 1954 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006 2010
HOME